Etusivu > Pienpainatteet

Esitteet, mainokset ja muut pienet julkaisut

Carelica-kokoelmaan kuuluu myös suuri määrä pienpainatteita, esitteitä, mainoksia, ohjelmia, jne., joista vain erittäin pieni osa on luetteloitu kirjaston aineistorekisteriin. Joitain näistä painatteista löytyy nyt myös tältä sivustolta.
Alkuperäiset julkaisut löytyvät luokiteltuna maakuntakirjastosta, mikäli aineistoa haluaa tutkia. Osa materiaalista on Kansalliskirjaston digitoimaa aineistoa.

Wiipurin Kaupunginkirjaston Säännöt

Wiipurin Kaupunginkirjaston Säännöt
Tiedoston tyyppi .pdf
Tiedoston koko 0,43 MB
Taustatiedot

Viipurin kaupungin kirjasto sai alkunsa Saksalaisen lukion yhteyteen vuonna 1806 syntyneestä ns. lukuseurasta, sanomalehti Kanavassa 1845 julkaistuista Juho Pynnisen kirjoituksista suomenkielisen lainakirjaston perustamiseksi ja maistraatin kehotuksesta 1861 kunnallisen kirjaston perustamiseen. Viimein vuonna 1910 laina- ja kansankirjasto sekä lukusali yhdistettiin Viipurin kaupunginkirjastoksi, johon perustettiin myös käsikirjasto.
1.1.1918 alkaen se toimi kaupunginvaltuuston 19.6.1917 vahvistaman ohjesäännön mukaan.
Pääkirjasto kävi vähitellen ahtaaksi. Kesällä 1923 kuolleen kauppaneuvoksetar Maria Lallukan kaupungille tekemä testamenttilahjoitus, josta puolet oli käytettävä yleisen kirjaston perustamiseksi, mahdollisti uuden kirjastorakennuksen suunnittelun. Kiistojen jälkeen paikaksi valittiin Torkkelin puiston kaakkoisosa. Arkkitehti Alvar Aallon piirtämän rakennuksen vihkiäiset olivat 13.10.1935.

Nimeke
Wiipurin Kaupunginkirjaston Säännöt
Vuosi
1918
Sivumäärä
4
Materiaali
Pienpainatteet
Säilytyspaikka
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Huomautukset
Wiipurissa 1918
Tiivistelmä
Viipurin kaupunginkirjaston säännöt vuodelta 1918
Lähdeluettelo

Viipurin kaupungin historia
V osa: vuodet 1917-1944, historiatoimikunta: Aarne Huuskonen puheenjohtajana... et al.
Helsinki : Torkkelin säätiö, 1978