Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan sivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee digicarelica.fi-sivustoa.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Sivusto sisältää materiaalia, jota sovellettava lainsäädäntö ei kata. Tällaisia ovat:

• kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymät, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon
• kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön
• toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.

Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa puhelimitse tai sähköpostilla kirjasto@lappeenranta.fi.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 14.12.2020.

Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille, mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa pyytää ei-saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa, mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi

Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa. Saavutettavuuspalautteen digicarelica.fi-sivuston osalta käsittelee Lappeenrannan kaupunginkirjasto.

 

Täytäntöönpanomenettely

Etelä-Suomen aluehallintavirasto on saavutettavuusvaatimuksia koskevan lainsäädännön toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Osoite:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
s-posti: kirjaamo.etela@avi.fi