Lappeenrannan Uuden Telefooni-yhdistyksen säännöt

Lappeenrannan Uuden Telefooni-yhdistyksen säännöt
Tiedoston tyyppi .pdf
Tiedoston koko 1,2 MB
Taustatiedot

Lappeenrannan ensimmäisen puhelinlinjan rakensi liikemies, monen muun paikkakunnan tavoin. Christian Haikala yhdisti asuntonsa ja Pallossa sijainneen myllynsä telefoonilla vuonna 1883. Suomen puhelintoimen uranuurtaja Daniel Johannes Wadén tarjoutui alkuvuodesta 1887 hankkimaan lappeenrantalaisille senaatin luvan puhelinlaitoksen perustamiseen ja linjojen rakentamiseen. Asiasta pidettiin kokous, jossa päätettiin hankkia puhelinlanka Lappeenrannan ja Viipurin välille. Senaatti hyväksyi anomuksen maaliskuussa 1887. Tähän mennessä kaupungista oli koottu 12 osakasta, jotka olivat myös puhelimen tilaajia.
Wadénin yhtiö aloitti myös paikallisverkon rakentamisen. Ensimmäisiä puhelimia voitiin käyttää vuoden 1887 heinäkuussa kylpylaitoksen ravintolassa ja Nyysisen kahvilassa. Vuonna 1894 kaupungissa oli 80 puhelinta.
Ensimmäisen puhelinyhtiön ajauduttua vaikeuksiin, perustettiin 1895 kilpaileva yhtiö, Uusi Telefooniyhdistys Lappeenrannassa, jolle vanha yhtiö pienen viiveen jälkeen myi johtonsa ja koneensa.
Tilaajamäärä kasvoi. Vuonna 1910 heitä oli 170 ja 1920-luvulle tultaessa 440. Lappeenrannassa oli tuolloin suhteessa enemmän puhelimia kuin maan muissa kaupungeissa.

Nimeke
Lappeenrannan Uuden Telefooni-yhdistyksen säännöt
Vuosi
1895
Muu nimike
Sääntö-ehdotus Uudelle Telefoonyhdistykselle Lappeenrannassa
Sivumäärä
8
Materiaali
Pienpainatteet
Säilytyspaikka
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Huomautukset
Lappeenrannassa : Lappeenrannan Kirjapainossa, 1865
Tiivistelmä
Lappeenrannan Uuden Telefooniyhdistyksen Säännöt 1895
Lähdeluettelo
Talka Anu, Puntanen Pia: Linnoitus ja kaupunki : Lappeenrannan historia 1812-1917, Lappeenranta : Lappeenrannan kaupunki, 2005